خرید فایل( تعمیر تلویزیون (تیونر ها ))

دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید
نام محصول دانلودی: تعمیر تلویزیون (تیونر ها )

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

فهرست مطالب
عنوان
بخش 1
تیونر بخش 2
طبقه IF آشكار ساز و AGC بخش 3
مدارات رنگی
بخش 4
مدارات تصویر

بخش 5
منبع تغذیه

بخش 1
 تیونر
همانطوریكه در نمای كلی گیرنده های رنگی بررسی گردید امواج دریافت شده توسط آنتن به تیونر منتقل می گردد ، تیونر تلویزیونهای رنگی علاوه بر كارهای م

ادامه مطلب